Uitstel verhoging competentiegrens Kantonrechter

Toegevoegd op 27 nov 2010 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Inmiddels is gebleken dat de Eerste Kamer over het wetsvoorstel “Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie” dat voorziet in enkele belangrijke wijzigingen, waaronder de bevoegdheid van de Kantonrechter, nog enkele vragen heeft. Inwerkingtreding van het wetsvoorstel is dan ook niet mogelijk gebleken voor wat betreft de beoogde datum van 1 januari 2011. Dit betekent dat de verhoging van de bevoegdheid van de Kantonrechter om onder meer te kunnen oordelen over geldvorderingen met een waarde van maximaal 25.000,00 euro nog enkele maanden op zich zal laten wachten. De beoogde nieuwe datum is inmiddels door het ministerie vastgesteld, 1 juli 2011.

Update: De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de eerste kamer vond plaats op 10 mei 2011, de leden van de kamer lijken daarbij nagenoeg unaniem akkoord te gaan met de verhoging van de kantongrens. Over het wetsvoorstel zal worden gestemd op 17 mei a.s.

Competentiegrens kantonrechter

Inmiddels is de verhoging van de kantongrens definitief. Uw vordering tot en met € 25.000 kunnen wij dan ook zonder meer in behandeling nemen onder zeer aantrekkelijke voorwaarden. Vraag naar een offerte of indien sprake is van een reguliere incasso kunt u uw vordering hier indienen.