Huur en bemiddelingskosten

Toegevoegd op 24 mei 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht, Incasso |

Onterechte bemiddelingskosten

Onlangs is in de media niet geheel onbesproken gebleven dat bemiddelingsbureaus of makelaars over de afgelopen jaren ten onrechte kosten hebben doorberekend aan huurders, maar het probleem doet zich al geruime tijd voor.

Op een bemiddelingsbureau of makelaar wordt vaak een beroep gedaan bij het vinden van een geschikte huurwoning. Het is bekend dat veel van deze bemiddelingsbureaus nogal hoge kosten rekenen voor hun diensten, veelal brengt men een bedrag in rekening dat gelijk is aan een maand huur ex BTW of zelfs meer. Huurders zijn dan ook al snel een aanzienlijk bedrag kwijt voordat men zelfs de woning betrokken heeft, of men krijgt de woning niet eens indien men deze kosten niet betaalt.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze kosten terecht in rekening worden gebracht en door de huurder verschuldigd zijn. Indien de bemiddelaar door een verhuurder is ingeschakeld om een huurder te vinden, dan dient namelijk ook de verhuurder de bemiddelingskosten te dragen. Heeft men als huurder de bemiddelaar ingeschakeld om een huurwoning te zoeken, waarbij de bemiddelaar reeds voor de verhuurder bemiddelde, ook dan mag de bemiddelaar de huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen. Als er al kosten in rekening worden gebracht dienen deze bovendien redelijk te zijn.

Heeft u een woning gehuurd en onterecht bemiddelingskosten betaald?

Op basis van no cure no pay incasso staan onze deskundige juristen u bij om dit onterecht betaalde bedrag terug te vorderen. U kunt uw zaak op eenvoudige wijze aanleveren.