Uitbreiding competentiegrens kantonrechter

Toegevoegd op 17 mei 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Wijziging competentiegrens kantonrechter definitief

Het wetsvoorstel “Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie” dat enkele ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt voor de bevoegdheid van de kantonrechter, is vandaag, 17 mei 2011, door de leden van de eerste kamer aangenomen. Gevolg van deze wetswijziging is dat meer zaken onder de competentie van de kantonrechter zullen vallen waar geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt. Wij berichtten hier reeds eerder over.

Dit betekent dat wij u ook in dergelijke zaken met een groter financieel belang (tot en met 25.000 euro) als gemachtigde kunnen bijstaan bij de rechter zonder dat het noodzakelijk zal zijn om een advocaat in te schakelen.

Competentiegrens kantonrechter

Inmiddels is de verhoging van de kantongrens definitief. Uw vordering tot en met € 25.000 kunnen wij dan ook zonder meer in behandeling nemen onder zeer aantrekkelijke voorwaarden. Vraag naar een offerte of indien sprake is van een reguliere incasso kunt u uw vordering hier indienen.