Toegang tot de rechter duurder

Toegevoegd op 21 aug 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging griffierecht ongunstig voor rechtzoekende

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen dat het kostbaarder zal zijn voor kleine bedrijven om een procedure te starten. Tot voor kort hanteerden de griffies nog over het algemeen als beleid dat een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap voor wat betreft het griffierecht onder het lagere tarief van particulieren konden vallen. De Hoge Raad heeft echter in een recente uitspraak bepaald dat voor een maatschap het griffierecht voor een rechtspersoon geheven moet worden. Derhalve valt ook te verwachten dat dit standpunt geldt voor de hiervoor genoemde vennootschappen. Dit betekent nagenoeg dat voor vorderingen van € 500,- en hoger men een tarief moet gaan betalen dat twee maal zo hoog ligt. Hierbij komt nog dat het kabinet van plan is om de griffierechten kostendekkend te maken en deze in de toekomst mogelijk nog verder zullen stijgen.

Procederen te duur?

Ondanks de stijgende vaste kosten weten wij in de meeste gevallen hier toch een mouw aan te passen. Wij kunnen u in de regel nog steeds onder zeer gunstige voorwaarden bijstaan. Vraag naar een offerte!