Actualiteiten

Aansprakelijkheid bij bemiddeling

Toegevoegd op 23 okt 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht |

De gevolgen bij een ondeugdelijke bemiddeling Van het Hof te Arnhem komt een interessant arrest (LJN BP9121) gewezen in maart van dit jaar. Kern van het arrest is de vraag of een makelaar of bemiddelingsbureau aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgschade indien de bemiddelde huurder schade aan het gehuurde toebrengt. Wat was nu het

Lees verder …


Toegang tot de rechter duurder

Toegevoegd op 21 aug 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging griffierecht ongunstig voor rechtzoekende Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen dat het kostbaarder zal zijn voor kleine bedrijven om een procedure te starten. Tot voor kort hanteerden de griffies nog over het algemeen als beleid dat een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap voor wat betreft het

Lees verder …


Competentiegrens definitief verhoogd

Toegevoegd op 29 jun 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging kantongrens definitief Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2011 is bepaald dat bepaalde onderdelen van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie per 1 juli 2011 in werking zullen treden. Daarmee is definitief geworden dat de competentiegrens van de kantonrechter zal worden verhoogd tot euro 25.000,- (thans nog eur 5.000,-) en komt er een einde aan

Lees verder …