Archief voor 'Civiel recht'

Een onvolledige dagvaarding

Toegevoegd op 23 mrt 2012 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Procesrecht |

Consequenties niet naleven formaliteiten bij de inleidende dagvaarding Het komt steeds vaker voor dat grote procespartijen – veelal een zogenaamde repeat player – steken laten vallen bij de inleidende dagvaarding. Elke dagvaarding die wordt uitgebracht dient te voldoen aan bepaalde inhoudelijke eisen, belangrijk zijn de substantieringsplicht alsook de plicht om het bewijs te duiden. Beiden

Lees verder …


Verhoging griffierecht belet kostenveroordeling?

Toegevoegd op 15 mrt 2012 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht, Procesrecht |

Hoog griffierecht als poortwachter voor een kostenveroordeling? Helaas is het soms noodzakelijk om te procederen om een onbetaalde vordering te innen. Daarbij wordt een afweging gemaakt ten aanzien van de kosten, mede omdat de volledige advocaat- en proceskosten – uitzonderingen daargelaten – nooit volledig in een procedure worden vergoed (dat dit anders zou zijn is

Lees verder …


Stilzwijgende verlenging

Toegevoegd op 12 nov 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht |

Het einde van de stilzwijgende verlenging Lang verwacht is de Wet Van Dam die op 1 december 2011 in werking zal treden. Bedoeling van de wet is het aan banden leggen van het stilzwijgend verlengen van bepaalde overeenkomsten. In beginsel was het de bedoeling dat ook lopende contracten onder de nieuwe regelgeving zouden vallen, inmiddels

Lees verder …


Aansprakelijkheid bij bemiddeling

Toegevoegd op 23 okt 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht |

De gevolgen bij een ondeugdelijke bemiddeling Van het Hof te Arnhem komt een interessant arrest (LJN BP9121) gewezen in maart van dit jaar. Kern van het arrest is de vraag of een makelaar of bemiddelingsbureau aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgschade indien de bemiddelde huurder schade aan het gehuurde toebrengt. Wat was nu het

Lees verder …