Archief voor 'Consumentenrecht'

Een onvolledige dagvaarding

Toegevoegd op 23 mrt 2012 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Procesrecht |

Consequenties niet naleven formaliteiten bij de inleidende dagvaarding Het komt steeds vaker voor dat grote procespartijen – veelal een zogenaamde repeat player – steken laten vallen bij de inleidende dagvaarding. Elke dagvaarding die wordt uitgebracht dient te voldoen aan bepaalde inhoudelijke eisen, belangrijk zijn de substantieringsplicht alsook de plicht om het bewijs te duiden. Beiden

Lees verder …


Stilzwijgende verlenging

Toegevoegd op 12 nov 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht |

Het einde van de stilzwijgende verlenging Lang verwacht is de Wet Van Dam die op 1 december 2011 in werking zal treden. Bedoeling van de wet is het aan banden leggen van het stilzwijgend verlengen van bepaalde overeenkomsten. In beginsel was het de bedoeling dat ook lopende contracten onder de nieuwe regelgeving zouden vallen, inmiddels

Lees verder …


Toegang tot de rechter duurder

Toegevoegd op 21 aug 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging griffierecht ongunstig voor rechtzoekende Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen dat het kostbaarder zal zijn voor kleine bedrijven om een procedure te starten. Tot voor kort hanteerden de griffies nog over het algemeen als beleid dat een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap voor wat betreft het

Lees verder …


Competentiegrens definitief verhoogd

Toegevoegd op 29 jun 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging kantongrens definitief Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2011 is bepaald dat bepaalde onderdelen van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie per 1 juli 2011 in werking zullen treden. Daarmee is definitief geworden dat de competentiegrens van de kantonrechter zal worden verhoogd tot euro 25.000,- (thans nog eur 5.000,-) en komt er een einde aan

Lees verder …