Archief voor 'Huurrecht'

Verhoging griffierecht belet kostenveroordeling?

Toegevoegd op 15 mrt 2012 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht, Procesrecht |

Hoog griffierecht als poortwachter voor een kostenveroordeling? Helaas is het soms noodzakelijk om te procederen om een onbetaalde vordering te innen. Daarbij wordt een afweging gemaakt ten aanzien van de kosten, mede omdat de volledige advocaat- en proceskosten – uitzonderingen daargelaten – nooit volledig in een procedure worden vergoed (dat dit anders zou zijn is

Lees verder …


Aansprakelijkheid bij bemiddeling

Toegevoegd op 23 okt 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht |

De gevolgen bij een ondeugdelijke bemiddeling Van het Hof te Arnhem komt een interessant arrest (LJN BP9121) gewezen in maart van dit jaar. Kern van het arrest is de vraag of een makelaar of bemiddelingsbureau aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgschade indien de bemiddelde huurder schade aan het gehuurde toebrengt. Wat was nu het

Lees verder …


Huur en bemiddelingskosten

Toegevoegd op 24 mei 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht, Incasso |

Onterechte bemiddelingskosten Onlangs is in de media niet geheel onbesproken gebleven dat bemiddelingsbureaus of makelaars over de afgelopen jaren ten onrechte kosten hebben doorberekend aan huurders, maar het probleem doet zich al geruime tijd voor. Op een bemiddelingsbureau of makelaar wordt vaak een beroep gedaan bij het vinden van een geschikte huurwoning. Het is bekend

Lees verder …