Archief voor 'Incasso'

Toegang tot de rechter duurder

Toegevoegd op 21 aug 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging griffierecht ongunstig voor rechtzoekende Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen dat het kostbaarder zal zijn voor kleine bedrijven om een procedure te starten. Tot voor kort hanteerden de griffies nog over het algemeen als beleid dat een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap voor wat betreft het

Lees verder …


Competentiegrens definitief verhoogd

Toegevoegd op 29 jun 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Verhoging kantongrens definitief Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2011 is bepaald dat bepaalde onderdelen van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie per 1 juli 2011 in werking zullen treden. Daarmee is definitief geworden dat de competentiegrens van de kantonrechter zal worden verhoogd tot euro 25.000,- (thans nog eur 5.000,-) en komt er een einde aan

Lees verder …


Huur en bemiddelingskosten

Toegevoegd op 24 mei 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht, Incasso |

Onterechte bemiddelingskosten Onlangs is in de media niet geheel onbesproken gebleven dat bemiddelingsbureaus of makelaars over de afgelopen jaren ten onrechte kosten hebben doorberekend aan huurders, maar het probleem doet zich al geruime tijd voor. Op een bemiddelingsbureau of makelaar wordt vaak een beroep gedaan bij het vinden van een geschikte huurwoning. Het is bekend

Lees verder …


Uitbreiding competentiegrens kantonrechter

Toegevoegd op 17 mei 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht, Incasso, Procesrecht |

Wijziging competentiegrens kantonrechter definitief Het wetsvoorstel “Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie” dat enkele ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt voor de bevoegdheid van de kantonrechter, is vandaag, 17 mei 2011, door de leden van de eerste kamer aangenomen. Gevolg van deze wetswijziging is dat meer zaken onder de competentie van de kantonrechter zullen vallen waar geen

Lees verder …