Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van Salus Juridische Diensten B.V., handelend onder de naam Salus Juristen. Bij de totstandkoming van deze website hebben wij onze uiterst zorg besteed aan een toegankelijke, actuele, maar ook vooral juiste en zo compleet mogelijke website. Echter bestaat altijd de mogelijkheid dat een deel van de gepresenteerde informatie niet juist, incompleet of zelfs verouderd is. In dat kader kunnen aan de inhoud van deze website dan ook geen rechten worden ontleend.

Elke aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van deze website en de inhoud daarvan, op welke wijze dan ook, wijzen wij af. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van websites en andere bronnen van informatie van derden, waarnaar gelinkt kan worden.

Het is niet toegestaan om de informatie en illustraties op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming over te nemen of op welke wijze dan ook te kopiëren.