Incasso

Incasso door juristen

Indien uw facturen onbetaald blijven kunt u zonder meer een beroep op ons doen. Als juristen zijn wij bovendien – ten opzichte van het gemiddelde deurwaarderskantoor of incassobureau – bij uitstek in staat om te adviseren over de haalbaarheid van uw dossier en zo nodig de zaak aan de rechter voor te leggen. Bij ons is een serieuze en deugdelijke aanpak vanzelfsprekend.

Onze werkwijze

Het incassotraject bestaat grofweg uit twee delen, namelijk het buitengerechtelijke en het gerechtelijke traject.

Indien er nog geen sprake is van een dagvaarding, dan is sprake van de buitengerechtelijke, ookwel minnelijke fase genoemd. Er zijn dan nog geen gerechtelijke kosten gemaakt en partijen kunnen onderling trachten tot een oplossing te komen. Vaak wordt hier resultaat geboekt in de vorm van een betalingsregeling.

Volgt er geen regeling of betaling dan is er de mogelijkheid om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Wij brengen hiervoor altijd een scherp geprijsde offerte aan u uit, u heeft vooraf geen verplichtingen. Lees hier meer over het incasso-traject…

Duidelijke kosten

Wij vinden het belangrijk dat u op voorhand weet waar u aan toe bent qua kosten. Het buitengerechtelijke traject is kosteloos als de debiteur niets betaalt (aan u of ons) en onze pogingen u niets opleveren.

Aan een gerechtelijk traject zijn altijd wel enige kosten verbonden. Procederen voor vast bedrag is soms mogelijk, u betaalt dan een vaste prijs voor het verkrijgen van een vonnis.

Eerlijke bedragen

Wij houden niet van oneerlijke en verborgen kosten. Daarom rekenen wij u geen abonnements- of dossierkosten. Ook kennen wij geen kosten als leges en administratiekosten. De kosten die wij wel aan uw debiteur doorberekenen baseren wij op de wet “Wet Incassokosten (WIK)”, welke per 1 juli 2012 door de overheid in de wet is vastgelegd. Kortom, wij hanteren transparante en eerlijke bedragen én u hangt bij ons nimmer aan een jaarcontract vast.

Incasso indienen

Of u nu behoefte heeft aan een strenge, zakelijke incasso of een vriendelijke sociale incasso, u bent bij ons aan het goede adres. Deskundig en persoonlijk, zo zien wij het graag.
Dien nu online uw incasso in!