Betalingsregeling

Betalingsregeling treffen

Door middel van dit formulier kunt u een voorstel doen voor het treffen van een betalingsregeling. Enkel volledig ingevulde formulieren kunnen door ons in behandeling worden genomen.

Wij benadrukken dat u hiermee een voorstel doet tot een betalingsregeling. Goedkeuring van een dergelijke regeling zal in de regel afhankelijk zijn van onze opdrachtgever. U kunt dus niet bij voorbaat aannemen dat de regeling voor akkoord is. U ontvangt daarover nader bericht, tot die tijd vervalt uw betalingsverplichting niet.

iDEAL

Indien u kiest voor iDEAL dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. U kunt uw betaling op onze iDEAL pagina verrichten.

Overboeking

Indien u kiest voor overboeking dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. U kunt de vordering betalen middels overschrijving op bankrekening 73.77.373 (ING) ten name van Salus Juridische Diensten B.V. te Nijmegen. Vermeld bij uw overschrijving wel uw dossiernummer om vertraging in de afwikkeling te voorkomen.

Automatische incasso

Voor een automatische incasso wordt per vervallen termijn € 1,50 extra in rekening gebracht.
Indien u kiest voor automatische incasso geeft u Salus Juridische Diensten B.V. tevens toestemming de overeengekomen termijnbedragen van uw rekening af te schrijven. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u deze binnen 30 dagen via uw bank ongedaan laten maken.


<< Terug naar "Ik heb een brief ontvangen".