Ik heb een brief ontvangen

Sommatie ontvangen

Indien er geen reden is om de vordering te betwisten is het raadzaam om per direct tot betaling over te gaan. Kosten zoals rente lopen op des te langer u wacht. Bovendien loopt u het risico dat wij een gerechtelijke procedure zullen starten waar veel hogere kosten mee gemoeid zijn.


Overschrijven
Overschrijven (ING)
iDEAL
Betalingsregeling
Correspondentie
737.73.73 | Salus Juridische Diensten BV
Klik hier
Klik hier
Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen

Overschrijven

U kunt de vordering betalen middels overschrijving op bankrekening 737.73.73 (ING) ten name van Salus Juridische Diensten B.V. te Nijmegen. Na ontvangst van uw betaling zullen wij deze op uw dossier afboeken. Vermeld bij uw overschrijving wel uw dossiernummer om vertraging in de afwikkeling te voorkomen.

Betalen via iDEAL

U kunt eveneens de vordering op eenvoudige wijze << betalen via iDEAL >>. U dient in het formulier enkele noodzakelijke gegevens in te vullen, alsmede het te betalen bedrag. Na ontvangst van uw betaling zullen wij deze op uw dossier afboeken.

Treffen van een betalingsregeling

Indien u niet over de financiële middelen beschikt om het openstaande bedrag ineens te betalen dient u contact met ons op te nemen, bij voorkeur schriftelijk. Stuur uw gemotiveerde voorstel per post naar: Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen. U kunt ons ook per fax uw voorstel doen toekomen. Ons faxnummer is 024 7009 775. Onder voorbehoud van goedkeuring door onze opdrachtgever zijn wij vaak bereid om een betalingsregeling te treffen.

U kunt deze betalingsregeling bovendien ook online via onze website aanvragen.
<< Online een betalingsregeling aanvragen >>.

U bent het niet eens met de vordering

In beginsel nemen wij aan dat de vordering zoals deze is voorgesteld door onze opdrachtgever juist is. Indien u het niet eens bent met de vordering dan is het belangrijk dat u ons dit ook kenbaar maakt, bij voorkeur schriftelijk. Stuur uw motivatie per post naar: Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen. U kunt ons ook per fax uw voorstel doen toekomen. Ons faxnummer is 024 7009 775. Horen wij niets van u dan loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.