Gerechtelijke procedure

Is de zittingsdatum en plaats gekozen dan kan de dagvaarding worden uitgebracht door de gerechtsdeurwaarder. De gedaagde partij kan op de datum waarop hij dient te verschijnen voor de rechter ter zitting verweer voeren, of hij kan een schriftelijk antwoord indienen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de debiteur helemaal niets van zich laat horen.

Gedaagde verschijnt ter zitting

Bij een gebruikelijke rolzitting zal de gedaagde samen met andere gedaagden de zittingszaal in worden geroepen. Hier behandelt de kantonrechter elke zaak afzonderlijk. Zaken kunnen over een veelvoud van onderwerpen gaan, zoals openstaande vorderingen maar ook een ontbinding van de huurovereenkomst kan aan bod komen. De rechter zal aan de gedaagde partij vragen stellen en hem de gelegenheid geven om zijn verhaal te doen. Heeft de gedaagde niets op papier dan zal de griffier hier aantekeningen van maken, in voorkomende gevallen zal de rechter de gedaagde aanraden om het verhaal op papier te zetten en verleent de kantonrechter vervolgens uitstel.  Afhankelijk van de zaak kan het zijn dat er een comparitie volgt waarbij beide partijen worden uitgenodigd om nadere inlichtingen te verschaffen en mogelijk een schikking te beproeven. In veel gevallen echter volgt een tweede (schriftelijke) ronde.

Gedaagde reageert schriftelijk

Indien de gedaagde partij schriftelijk zijn verweer voert is het de regel dat het verweer uiterlijk op de rolzitting dient te zijn ontvangen. Ook hier geldt dat het gebruikelijk is dat een tweede schriftelijke ronde volgt zodat de eisende partij op het verweer van de gedaagde kan antwoorden.

Gedaagde reageert niet

Indien de gedaagde niet in het geding verschijnt (schriftelijk of in persoon) zal de kantonrechter een verstekvonnis wijzen en de vorderingen van de eisende partij toewijzen, tenzij de vordering onrechtmatig of ongegrond is. De gedaagde partij wordt normaliter in alle gevorderde kosten veroordeeld. In de praktijk zijn verstekvonnissen gebruikelijk, veel debiteuren maken namelijk geen gebruik van de mogelijkheid om te reageren zodat een vonnis bij verstek een gegeven feit is. Nadat wij een verstekvonnis van de rechtbank hebben mogen ontvangen wordt het vonnis ter betekening aan de gerechtsdeurwaarder overhandigd.