Het incasso-traject

Het incasso-traject

Bent u reeds in het stadium beland dat uw debiteur u niet heeft betaald en er door u al één of meerdere pogingen zijn ondernomen om betaling te verkrijgen?

Juist omdat uw aanmaning(en) niet het gewenste resultaat opleveren is het moment aangebroken om de incassospecialisten van Salus Juristen in te schakelen.

Buitengerechtelijk fase

Het proces dat zich buiten de rechter om afspeelt, dus voorafgaande aan een gerechtelijke procedure, noemt men ook wel de buitengerechtelijke fase.

In deze fase zullen wij de partij die u een geldsom is verschuldigd met de gebruikelijke communicatiemiddelen proberen te bewegen om uit vrije wil de vordering te voldoen. Dit geschiedt uiteraard met de nodige zorgvuldigheid. Wij maken onder meer gebruik van aangetekende) brieven, e-mail en SMS-berichten (indien een GSM nummer of e-mail adres van uw debiteur bekend is). Uiteraard worden ook pogingen ondernomen om telefonisch contact op te nemen met uw debiteur. Ons uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen in de reden waarom uw debiteur u niet betaald zodat oplossingsgericht kan worden gewerkt.

Gerechtelijke fase

Uiteraard is het mogelijk dat partijen niet tot een oplossing kunnen komen en de rechter om een oordeel moeten vragen. Hiervoor stellen wij dan ook een dagvaarding op die door de gerechtsdeurwaarder wordt betekend (afgegeven). Het staat de gedaagde partij dan vrij om bij de rechter antwoord te geven op de in de dagvaarding geformuleerde eis. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de debiteur helemaal niets van zich laat horen, de debiteur zal dan bij verstek worden veroordeeld.

Eerlijke bedragen

Wij houden niet van oneerlijke en verborgen kosten. Daarom rekenen wij u geen abonnements- of dossierkosten. Ook kennen wij geen kosten zoals leges en administratiekosten. De kosten die wij wel aan uw debiteur doorberekenen baseren wij op de wet “Wet Incassokosten (WIK)”, welke per 1 juli 2012 door de overheid in de wet is vastgelegd. Kortom, wij hanteren transparante en eerlijke bedragen én u hangt bij ons nimmer aan een jaarcontract vast.

Kosten

De buitengerechtelijke fase is voor u als opdrachtgever kosteloos bij geen succes, zie: “Het begrip ‘No Cure, No Pay'”. U loopt dus geen financieel risico als de debiteur helemaal niets betaalt. Abonnements- of dossierkosten kennen wij niet! Dien nu online uw incasso in!