Huurrecht en huurincasso

Huurachterstand

Ook het innen van huurachterstanden behoort tot onze deskundigheid. Deze werkzaamheden worden – net zoals onze gebruikelijke incassowerkzaamheden – op basis van “no cure, no pay” verricht in de buitengerechtelijke fase.

Kortom, betaalt de debiteur geheel niets  op de openstaande vordering, dan betaalt u ons ook niets. Betaalt de debiteur de hoofdsom en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, dan betaalt u ons evenmin iets.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke procedure

Voorop staat het incasseren van de huurachterstand. Lukt dit niet in de buitengerechtelijke fase om wat voor reden dan ook dan is het mogelijk en wellicht wenselijk om een gerechtelijke procedure te starten.

Ontbinding huurovereenkomst of ontruiming

Het kan immers zo zijn dat u niet met iemand wil blijven zitten die continu zijn huurachterstand laat oplopen of systematisch te laat en/of te weinig betaalt.  U wilt dan ook liever de woonruimte verhuren aan een huurder die wel zijn of haar verplichtingen nakomt. Mogelijk is ook sprake van illegale onderhuur, aanzienlijke overlast , een hennepplantage, of heeft u de ruimte nodig voor dringend eigen gebruik. Onze juristen beoordelen op basis van de stukken uw kans van slagen en adviseren u over de verder te nemen stappen. Indien de huurder in een dergelijk voorkomend geval niet mee wenst te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, dan rest enkel de gang naar de rechter en ligt het voor de hand om een ontruimingsvonnis en/of ontbinding van de huurovereenkomst te verkrijgen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat naast een zakelijke wijze van huurincasso wordt gekozen voor een sociale benadering van uw huurders, waarbij een gerechtelijke incasso of het beëindigen van de huurovereenkomst niet voorop staat.

Borgsom huurder

Ook als huurder kan het voor de hand liggen dat u een beroep op ons doet voor een incasso-opdracht. Geregeld komt het voor dat na het einde van een huurovereenkomst de borgsom door uw verhuurder niet wordt terugbetaald. Wij assisteren hierbij in een minnelijk traject onder onze voordelige, gebruikelijke incasso voorwaarden. Mocht een minnelijk traject geen oplossing bieden dan kunnen wij voor u uiteraard de u toekomende borgsom middels een gerechtelijke procedure incasseren.

Huurincasso indienen

Of u nu verhuurder of huurder bent, behoefte heeft aan een strenge zakelijke incasso of een vriendelijke sociale incasso, u bent bij ons aan het goede adres. Deskundig en persoonlijk, zo zien wij het graag. Dien nu online uw incasso in!