Incasso en uw relatie

Uw afwegingen

Het uit handen geven van onbetaald gebleven rekeningen en behoud van uw klant lijkt paradoxaal. Immers vreest u dat de relatie wordt beschadigd of verloren gaat. Het is desondanks geen optie om geen enkele poging te doen om openstaande facturen te incasseren. De aanpak dient dan ook te worden afgestemd op alle omstandigheden van het geval, waarbij u voor uzelf ook het beste kunt inschatten of behoud van de relatie wenselijk is. Omstandigheden zoals de aard van de overeenkomst, of er helemaal niet of toch gedeeltelijk wordt betaald, de opstelling van de debiteur, kunnen hier van belang bij zijn.

Uw wensen bepalen ons handelen

Afhankelijk van uw eigen wensen is het zonder meer mogelijk om in voorkomende gevallen een rekening te innen zonder dat daarbij een klantrelatie onnodig verloren gaat. Wij verdiepen ons zo nodig in de reden van het uitblijven van betaling. Heeft uw debiteur een tijdelijk betalingsprobleem of wordt er gewoonweg structureel niet betaald? Om inzicht te krijgen in deze situatie wordt elke vorm van communicatie ingezet, communicatie gebeurt uiteraard respectvol waarbij op een duidelijke wijze aan uw relatie wordt uitgelegd waar de schoen wringt en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. De insteek is oplossingsgericht, waarbij een oplossing zonder tussenkomst van de rechter de voorkeur heeft.

Natuurlijk kan niet in alle gevallen een minnelijke oplossing worden bereikt simpelweg omdat er altijd relaties zijn die na toezeggingen alsnog niet betalen of geen minnelijke regeling wensen aan te gaan. Veelal is dan het moment gekomen waarop moet worden geconcludeerd dat behoud van de relatie waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. In dat geval is de omschakeling naar een stringent incasso-traject zonder meer mogelijk en aan te bevelen en kunnen alle reguliere middelen, waaronder het opstarten van een gerechtelijke procedure, worden ingezet.

Eerlijke bedragen

Wij houden niet van oneerlijke en verborgen kosten. Daarom rekenen wij u geen abonnements- of dossierkosten. Ook kennen wij geen kosten zoals leges en administratiekosten. De kosten die wij wel aan uw debiteur doorberekenen baseren wij op de wet “Wet Incassokosten (WIK)”, welke per 1 juli 2012 door de overheid in de wet is vastgelegd. Kortom, wij hanteren transparante en eerlijke bedragen én u hangt bij ons nimmer aan een jaarcontract vast.

Geef uw wensen aan

U kunt uw wensen aangeven tijdens het aanmelden van uw opdracht.
Ook is ons online formulier hierop ingericht.
Onze juristen gaan graag voor u op “No Cure, No Pay” basis aan de slag.

Lees ook: