Hoogte incassokosten

Hoogte incassokosten

De hoogte van de in rekening te brengen incassokosten zorgt vaak voor verhitte discussies of onduidelijkheden, zowel bij de opdrachtgever alsook bij de aangeschreven debiteur.

Bij ons hoeft u zich geen zorgen te maken om onduidelijkheden of verhitte discussies, immers hanteren wij -bij de in rekening te brengen kosten- de wet “Wet Incassokosten (WIK)”. Dit is regelgeving welke per 1 juli 2012 door de overheid in de wet is vastgelegd en logischerwijs door de rechtbanken wordt gehanteerd en als redelijk kan worden aangemerkt.

Wij brengen uw debiteur dan ook geen uitzonderlijk hoge kosten in rekening, enkel die bedragen die in een procedure daadwerkelijk zouden worden toegewezen. Bij ons vindt u op de factuur dan ook geen verkapte incassokosten, zoals administratie- of dossierkosten.

Wet incassokosten WIK

Uitzondering op de regel

Uitzondering op het voorgaande kan zijn dat er een contractuele grondslag is die van de staffel afwijkt, bijvoorbeeld indien in een overeenkomst of in algemene voorwaarden is vastgelegd dat een bepaald percentage van de hoofdsom aan kosten in rekening wordt gebracht.

Geen resultaat?

Leveren bovenstaande tips u geen oplossing? Betaalt uw debiteur nog steeds niets?
Onze juristen gaan graag voor u op “No Cure, No Pay” basis aan de slag.
Lees meer informatie over “Het incasso-traject” of dien nu online uw incasso in!

Lees ook: