Redenen van wanbetaling

Redenen van wanbetaling

Om meerdere redenen kunnen facturen onbetaald blijven, wij zetten er een aantal voor u op een rij. Deze redenen zijn medebepalend voor de te kiezen aanpak bij een incassotraject.

De factuur is bij de relatie onbekend

Een vaak gehoord verhaal, waar een duidelijk en consistent debiteurentraject een einde aan kan maken. Bij hogere financiele belangen raden wij bovendien altijd aan om schriftelijk en per aangetekende brief te werk te gaan. Zorg er bovendien voor dat u ook beschikt over de meest recente persoonsgegevens en adresinformatie van de relatie in kwestie. Dat geldt te meer voor particulieren omdat deze nu eenmaal lastiger te achterhalen zijn dan bedrijven.

De relatie is het niet eens met de factuur

Het komt soms voor dat de relatie het niet inhoudelijk met de rekening eens is om uiteenlopende redenen, en dit vervolgens niet communiceert naar de opdrachtgever toe ofwel dat de opdrachtgever vervolgens niets met de bezwaren doet. Van belang is dan ook dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassopartner die ook daadwerkelijk de inhoudelijke kant van de zaak kan beoordelen. U bent wel gewaarschuwd. Steeds vaker schermen incassobureau’s met zogenaamd geschoolde juristen, maar vaak blijkt dat er helemaal geen sprake is van juristen op HBO- dan wel academisch niveau.

De klant zit in een lastige financiele situatie en kan de factuur op dat moment niet betalen

Vaak bestaat voor een betalingsregeling wel financiële speelruimte bij uw relatie, het is beter om in delen uw factuur betaald te krijgen dan helemaal niet. Bij uitstek zijn wij in staat om een betalingsregeling te volgen en bij het niet nakomen van een regeling onmiddellijk aan de spreekwoordelijke bel te trekken. Ook bij een betalingsregeling wenst u een partner die uw debiteuren niet op ongebruikelijk hoge kosten jaagt, kies dan ook voor een incassopartner die zich op dat punt aan de wet en rechtspraak houdt en geen buitensporige kosten bij uw relatie in rekening brengt.

De klant wil gewoonweg niet betalen

Soms is het uitblijven van betaling te wijten aan bewuste onwil. Ook deze situatie is niet ongebruikelijk, in dit geval helpt enkel nog het uit handen geven van de vordering en deze in te brengen in een stringent incassotraject.

Geen resultaat?

Leveren bovenstaande tips u geen oplossing? Betaalt uw debiteur nog steeds niets?
Onze juristen gaan graag voor u op “No Cure, No Pay” basis aan de slag.
Lees meer informatie over “Het incasso-traject” of dien nu online uw incasso in!

Lees ook: