Het begrip No Cure No Pay

Wij gaan voor duidelijkheid & transparantie

Niet altijd zijn incasso advocaten, deurwaarders of incassobureaus duidelijk omtrent de kosten die zijn verbonden aan een incassotraject. Omdat wij graag misverstanden voorkomen zetten wij voor u op een rij wat wij onder “No cure, No pay” verstaan.

No Cure no Pay

No Cure, No Pay betekent voor u dat het aanleveren van een opdracht in het minnelijke traject en het in behandeling nemen daarvan u niets kost als opdrachtgever. U betaalt geen “verborgen” kosten, zoals dossier- of behandelingskosten. U bent ons niets verschuldigd indien er geen eurocent ge├»ncasseerd wordt.

Wanneer bent u ons wel wat verschuldigd?

Men is soms in de veronderstelling dat “No cure, No Pay” betekent dat de opdracht in alle gevallen kosteloos blijft voor de opdrachtgever. In de regel is dit ook het geval, alhoewel er situaties denkbaar zijn waarbij de incasso niet geheel kosteloos is. Immers is – indien er wel resultaat wordt geboekt – de opdrachtgever in beginsel een prestatie verschuldigd (cure = pay!). Deze uitzonderingen worden bij de meeste bureau’s weggestopt in de algemene voorwaarden, wij zijn daarover liever vooraf open en eerlijk. In beginsel geldt een afwikkelpercentage van 15% exclusief BTW.

Ons uitgangspunt is desalniettemin dat de schuldenaar zo veel mogelijk de gemaakte buitengerechtelijke kosten dient te dragen, op grond van de wet of mogelijk van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Verhaal van deze kosten vindt dan ook altijd zoveel mogelijk plaats op de schuldenaar, temeer nu in de meeste gevallen de incassokosten ook door de rechter worden toegewezen.

De aard van uw vordering

Inhoudelijk stellen wij aan uw vordering een aantal eisen. Een daarvan is dat de vordering niet mag zijn verjaard en u dient te beschikken over de noodzakelijke (schriftelijke) stukken waaruit uw vordering blijkt. Bovendien dient de schuldenaar – particulier of bedrijf – gevestigd te zijn in Nederland. Bij een betwiste vordering is het niet vanzelfsprekend dat een zaak op basis van no cure no pay in behandeling wordt genomen, de mogelijkheden daaromtrent worden dan ook vooraf met u besproken.

Incasso indienen?

Of u nu behoefte heeft aan een strenge, zakelijke incasso of een vriendelijke sociale incasso, u bent bij ons aan het goede adres. Deskundig en persoonlijk, zo zien wij het graag.
Dien nu online uw incasso in!