Auteursrechtelijke inbreuken

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendom, nagenoeg elk werk is beschermd. Dit geldt voor allerlei media, zoals foto’s, en muziek. Auteursrecht hoeft men niet aan te vragen, deze bescherming ontstaat op grond van de wet automatisch op het moment dat het werk wordt gemaakt.

Tegen auteursrechtelijke inbreuken – denk aan gebruik zonder toestemming van foto’s, of bijvoorbeeld teksten – kan worden opgetreden, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In een procedure kan een verbod worden gevorderd, alsook de geleden schade. Wij kunnen u ook adviseren welke stappen genomen moeten worden om de inbreuk te beëindigen, of de vraag beantwoorden of u mogelijk inbreuk maakt.

In veel gevallen kunnen in kwesties van intellectueel eigendom de proceskosten en de kosten van rechtsbijstand volledig op de inbreuk makende partij worden verhaald.

Onze tarieven

Eerste consult
Bodemprocedure kantonrechter
Kort geding

>> Klik hier voor ons tarievenoverzicht <<

Bij vorderingen die aangebracht dienen te worden bij sector civiel geldt – bij een eventuele procedure – een ander tarief dat nader tussen partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Enkel de door ons uitgebrachte offerte is bindend. De prijs van een bodemprocedure is afhankelijk van de hoogte van de ingestelde vordering. Neem contact met ons op voor een concurrerende offerte.