Consumentenrecht

U als consument / koper

Dagelijks ondervinden consumenten, maar ook de professionele verkopende partij, problemen bij diensten of producten die zijn geleverd of afgenomen. Men weet vaak niet wat te doen valt wanneer een van de partijen tekort schiet, of hoe gehandeld moet worden bij schade.

Ook de populariteit van het winkelen op internet (e-commerce) is enorm gegroeid, maar zo ook de regels waarmee alle partijen rekening mee dienen te houden. In de praktijk blijken er talloze vragen te bestaan over kwesties gerelateerd aan bijvoorbeeld:

  • Garanties, bijvoorbeeld bij de koop van een tweedehands auto.
  • De koop op afstand. Wanneer mag een product gekocht op internet worden teruggestuurd?
  • Klachten over energie- en telecombedrijven. Mag men bijvoorbeeld een afkoopsom als schadevergoeding vorderen?
  • Conformiteit. Waar heeft u recht op bij een gebrekkig product?
  • En zo voorts.

Voor u als consument is het vaak vooral lastig om uw rechten geldend te maken. Wij kunnen zowel in een adviserende en bemiddelende rol daarbij optreden, maar ook indien de verkopende partij onwrikbaar blijkt te zijn en enkel de gang naar de rechter nog resteert.

U als (internet) ondernemer

Als ondernemer wordt u veelvuldig op de proef gesteld, nog te meer indien u producten of diensten aanbiedt via internet. Verregaande regelgeving met als uitgangspunt de bescherming van de consument koper resulteert in een zeker spanningsveld tussen koper en verkoper indien zich problemen voordoen.

Van veel regels kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken omdat de wetgever dit zo heeft bepaald. Indien u daar geen rekening mee houdt kan dit ernstige consequenties hebben voor uw rechtspositie, ook kan de Consumentenautoriteit (hoge) boetes opleggen indien u consequent de regels met voeten treedt.

Desalniettemin betekent dit niet dat consumenten onbeperkte rechten hebben bij herstel of vervanging (garantiekwesties) of bij het retour zenden van zaken op grond van het retourrecht. Het is dan ook verstandig om vooraf te weten wat u wel en niet kunt doen en welke rechten consumenten die bij u producten of diensten afnemen daadwerkelijke kunnen effectueren. Wij kunnen u ondersteunen bij het adviseren bij conflicten met consumenten, of leveranciers. Ook kunnen wij uw offertes, overeenkomsten en voorwaarden screenen en wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de huidige regelgeving.

Onze juristen adviseren en procederen met regelmaat omtrent consument-gerelateerde kwesties en kunnen u dan ook uitstekend op dit gebied van dienst zijn.

Uw zaak vrijblijvend voorleggen

Wij helpen u met concreet en deskundig advies voor uw situatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of situatie voor te leggen. Wij bekijken graag voor u of uw zaak kans van slagen heeft.