Contractenrecht

Contractenrecht

Het maken van goede afspraken op papier voorkomt veel problemen. Wij helpen u met het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook als er een geschil is onstaan over de vraag of afspraken wel of niet (goed) worden nagekomen. U kunt daarbij onder meer denken aan:

  • Algemene voorwaarden, het opstellen en redigeren daarvan. Zijn uw voorwaarden wel in overeenstemming met de wet?
  • Het opstellen van overeenkomsten.
  • Wanprestatie en ontbinding. Wat kan men doen indien de andere partij de afspraken niet nakomt? Kan men wel zonder meer van elkaar af?
  • Schadevergoeding. Heeft u eigenlijk wel recht op schade?
  • Het vernietigen van de overeenkomst. Heeft u gedwaald of is er sprake van misbruik van omstandigheden?
  • De levering van diensten of producten.

Uw zaak vrijblijvend voorleggen

Wij helpen u met concreet en deskundig advies voor uw situatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of situatie voor te leggen. Wij bekijken graag voor u of uw zaak kans van slagen heeft.