Horecarecht

Horecarecht

U heeft een restaurant of café, en alvorens u uw zaak kunt uitbaten is in ieder geval het nodige papierwerk vereist. Zo dienen vergunningen en eventuele ontheffingen te worden aangevraagd, en krijgt u vervolgens met een veelvoud aan regels te maken. Denk aan de Drank- en Horecawet, de APV van de gemeente, de Wet particuliere beveiligorganisaties en recherchebureaus, de Opiumwet, de Wet Milieubeheer, de Tabakswet, etc. etc.

Mogelijk krijgt u (tijdens de exploitatie) ook nog te maken met bezwaar van omwonenden, of wordt uw vergunning geweigerd of ingetrokken om allerlei redenen. Wij kunnen u adviseren en procederen bij onder meer:

  • Het begeleiden van het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.
  • Bezwaar en beroep tegen afwijzende besluiten van uw gemeente. Het aanvragen van een voorlopige voorziening.
  • Afnameverplichtingen tussen u en de brouwerij. Wat mag en wat mag niet?
  • Het rookverbod. Aan welke eisen moet u voldoen en wat te doen bij een overtreding?
  • Tijdelijke sluiting op grond van openbare orde. Er is wat voorgevallen in uw zaak en de gemeente dreigt uw zaak te sluiten. Wat kunt u ondernemen?
  • Geluidseisen aan uw zaak en door de gemeente opgelegde maatwerkvoorschriften.

Uw zaak vrijblijvend voorleggen

Wij helpen u met concreet en deskundig advies voor uw situatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of situatie voor te leggen. Wij bekijken graag voor u of uw zaak kans van slagen heeft.