Ontruiming gehuurde

Ontruiming gehuurde

Om allerlei redenen – bij wanbetaling, of bijvoorbeeld ernstige overlast – kan het wenselijk zijn dat de woning of het bedrijfspand dat u heeft verhuurd dient te worden ontruimd maar de huurder geen medewerking verleent. Heeft u daarbij ook een spoedeisend belang dan bestaat de mogelijkheid om de ontruiming van het gehuurde middels een kort geding te bewerkstelligen.

Niet elke feitelijke situatie en omstandigheden lenen zich voor het instellen van een ontruimingsprocedure. Het kan zo zijn dat de kantonrechter immers meent dat een geringe betalingsachterstand daarvoor niet voldoende is, dat de ernst van de overlast niet zodanig groot is, of dat de belangen van de huurder prevaleren. Een dergelijke vordering dient dan ook zorgvuldig te worden overwogen, daartoe kunnen wij uiteraard uw situatie beoordelen en een gedegen advies uitbrengen. Uiteraard staan wij ook huurders bij die met een dergelijke situatie worden geconfronteerd.

Een ontruiming kan zowel middels een bodemprocedure als middels een kort geding worden bewerkstelligd. In de regel geschiedt de ontruiming middels kort geding vooruitlopend op een eventuele bodemprocedure.

U bent huurder en bent gedagvaard

Indien u als huurder in een bodemprocedure of bij een kort geding betrokken geraakt kunnen wij u uiteraard eveneens adviseren en bijstaan. In geval van een kort geding is snel handelen geboden en is het verstandig zo spoedig mogelijk contact met een jurist op te nemen. Rechtsbijstand is mogelijk tegen ofwel een vaste prijs dan wel tegen een uurtarief, waarbij u kunt rekenen op een zeer scherp geprijsde offerte.

Onze tarieven

Eerste consult
Bodemprocedure kantonrechter
Ontruiming via kort geding

>> Klik hier voor ons tarievenoverzicht <<