Bestuursrecht

U heeft problemen met de overheid

De overheid neemt met regelmaat wel eens een beslissing waar u als particulier of als bedrijf het niet mee eens bent. Tegen deze overheidsbesluiten kan in beginsel bezwaar worden gemaakt. Bij ons kunt u terecht met uw vragen over algemene bestuursrechtelijke kwesties. Het kan daarbij gaan om rechtsvragen over de navolgende situaties:

  • Het verlenen of weigeren van vergunningen en ontheffingen. U krijgt geen vergunning, wat nu?
  • De Wet openbaarheid van bestuur. U wenst inzage in overheidshandelen en documenten, is dit mogelijk? Zijn er stukken terecht geweigerd? Wij kunnen dit volledig voor u doen.
  • Kwesties aangaande openbare orde en veiligheid. Uw café wordt voor drie maanden gesloten vanwege een ruzie, mag dit zomaar?
  • U heeft een vergunning gekregen maar begrijpt de vergunningsvoorschriften niet.
  • Uw vergunning is ingetrokken of er zijn dwangsommen opgelegd naar aanleiding van een illegale situatie of niet-naleving van voorschriften. U wenst hiertegen zienswijzen in te dienen, of bezwaar aan te tekenen.
  • U heeft een boete gekregen van de arbeidsinspectie.

Desgewenst kunnen wij adviseren hoe bepaalde situaties zijn te voorkomen. Het is een ervaringsregel dat indien de overheid eenmaal een richting heeft gekozen, zij daar niet zo makkelijk vanaf zal zien. Deskundige bijstand is dan ook een pré.

Bezwaar en beroep

Het bestuursrecht is specialistisch, zo ook het bestuursprocesrecht. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van bijvoorbeeld een bezwaarschrift, of een beroepschrift bij de bestuursrechter. Ook de bestuursrechtelijke variant van een kort geding – de voorlopige voorziening – biedt uitkomst onder bepaalde spoedeisende omstandigheden en kunnen wij voor u instellen.

Uw zaak vrijblijvend voorleggen

Wij helpen u met concreet en deskundig advies voor uw situatie, neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw vraag of situatie voor te leggen. Wij bekijken graag voor u of uw zaak kans van slagen heeft.