Tarieven

Onze tarieven samengevat

Eerste consult
Startende bedrijven
Regulier tarief
Spoedtarief
Telefonisch consult
Vaste prijs
Bodemprocedure kantonrechter
Kort geding
Incasso
Gefinancierde rechsthulp/toevoeging
Kosteloos
Eur. 75,- p/u
Eur. 155,- p/u
Eur. 205,- p/u
Eur. 15,- p/6 min.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen
No cure, no pay!
Niet mogelijk

Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele reisuren en reis- of verblijfkosten, voor zover deze van toepassing zijn. Enkel de door ons uitgebrachte offerte is bindend.

Reguliere tarieven

Een eerste consult is altijd kosteloos. Gerekend wordt in beginsel op basis van een uurtarief, te vermeerderen met BTW en eventuele kosten derden (zoals noodzakelijk griffierecht, deurwaarderskosten, leges en dergelijke). Het gebruikelijke uurtarief in 2012 bedraagt € 155,00 exclusief BTW. Een telefonisch consult wordt per tijdseenheid van 6 minuten in rekening gebracht. Voor startende bedrijven hanteren wij een speciaal tarief van € 75,00 ex BTW per uur. In spoedzaken wordt een hoger tarief gerekend. Afwijkende tarieven zijn mogelijk naar gelang de aard en het belang van de zaak. Ons uurtarief is altijd concurrerend ten opzichte van andere juridische dienstverleners zoals advocaten of deurwaarders. Wij hanteren geen bureaukosten zoals de meeste advocatenkantoren.

U bent reeds rechtsbijstand verzekerd

De Wet op het financieel toezicht bepaalt dat rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden in staat moeten stellen zelf te kiezen voor een rechtshulpverlener die hun belangen in rechte zal behartigen. Indien een gerechtelijke beslechting van een geschil noodzakelijk is, kunt u dus zelf kiezen wie voor u in rechte optreedt. Onze kosten worden dan door uw verzekeraar vergoed. Geef dit wel tijdig bij uw verzekeraar aan, de verzekeraar is eveneens verplicht u op deze keuzemogelijkheid te wijzen.

Vaste prijs

Afhankelijk van de aard van de zaak behoren vaste prijsafspraken tot de mogelijkheden. Dat betekent voor u als klant geen uurtarieven meer, maar één duidelijke prijs waarvoor uw zaak in behandeling wordt genomen. Op basis van uw dossier maken wij aan het begin van de zaak een inschatting en op grond daarvan brengen wij een offerte uit. De voordelen voor u zijn duidelijk, er zijn geen onverwachte kosten meer en u wordt niet beperkt in het contact met de behandelend jurist.

Uiteraard kunt van ons altijd een scherp geprijsde offerte verwachten, vraag deze nu aan.

Incasso

Uitleg omtrent eventuele kosten verbonden aan een incasso-opdracht vindt u hier.

Gefinancierde rechtshulp

Rechtshulp op basis van een toevoeging is bij ons kantoor niet mogelijk. Wij zijn van mening dat gefinancierde rechtshulp niet altijd de beste kwaliteit biedt. Bovendien zijn nadere prijsafspraken mogelijk naar gelang de aard van de zaak.