Uw zaak aanmelden

Aanmelden van uw zaak via e-mail

Het is mogelijk dat u uw zaak via internet bij ons aanmeldt, dat kan op verschillende manieren.

Stuur uw aanmelding naar nieuwezaak@salusjuristen.nl inclusief alle relevante digitale bijlagen indien deze voorhanden zijn. U kunt de bijlagen uiteraard ook later nog toezenden.

Aanmelden per post

Stuur uw dossier naar:
Salus Juristen o.v.v. ‘Nieuwe zaak’
Postbus 6550
6503 GB Nijmegen

Compleetheid

Gelieve ervoor te zorgen dat uw dossier zo compleet mogelijk is. Bovendien verzoeken wij u uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres duidelijk te vermelden alsmede een duidelijke omschrijving van uw probleem aan te leveren.

Het vervolg na uw melding

Na ontvangst van uw dossier wordt u binnen twee werkdagen gebeld door een van onze juristen om de zaak met u te bespreken. Daarbij zal aan de orde komen of wij uw zaak kunnen behandelen. Indien dit mogelijk is zal er een offerte voor u worden opgemaakt. Indien u akkoord bent met de offerte zullen wij u bijstaan en zal in overleg met u worden bepaald welke stappen worden genomen.