Algemene voorwaarden

Product: Algemene voorwaarden

De noodzaak van juiste en duidelijke algemene voorwaarden is evident, of het nu gaat om reguliere handelstransacties al dan niet via internet of andere vormen van dienstverlening. Naast de inhoudelijke kwaliteitseisen zijn er bovendien nog bepaalde handelingen noodzakelijk om zorg te dragen dat de voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. In de praktijk gaat het vaak mank op grond van het feit dat de voorwaarden niet van toepassing blijken te zijn omdat deze niet op de juiste wijze en/of tijdig zijn aangeboden.

Wij kunnen voor u algemene voorwaarden opstellen die voldoen aan de wet, of uw reeds bestaande voorwaarden controleren en redigeren voor zover dat nodig is. Tevens kunnen wij evalueren of u uw voorwaarden op een juiste wijze aan uw klanten aanbiedt en zo nodig wijzigingen in dit proces adviseren.

Onze tarieven

Eerste consult
Opstellen algemene voorwaarden webwinkels
Controle en redigeren reeds bestaande voorwaarden
Opstellen algemene voorwaarden dienstverlening
Juridisch advies Regulier
Juridisch advies Spoed
Juridisch advies Startende bedrijven
Prijzen zijn exclusief BTW.
Kosteloos
v.a. Eur. 299,-
v.a. Eur. 199,-
v.a. Eur. 399,-
Eur. 155,- p/u
Eur. 180,- p/u
Eur. 75,- p/u