Zakelijke dienstverlening

Juridisch advies voor ondernemers

Als ondernemer is het onvermijdelijk dat u ooit eens in aanraking komt met een juridisch geschil. Deugdelijk advies is onontbeerlijk en kan veel problemen en geld besparen. Onze juristen kunnen u bijstaan indien u niet over een eigen juridische afdeling beschikt maar wel op gedegen juridisch advies terug wilt kunnen vallen. Denkt u aan:

  • Advies ten aanzien van geschillen omtrent de koop en verkoop van roerende en onroerende zaken.
  • Ondersteuning van uw debiteurenbeheer.
  • Het opstellen van contracten, het controleren en opstellen van algemene voorwaarden.
  • Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid.
  • Ook op het gebied van het ICT-recht kunnen wij u adviseren.

De ondernemer als huurder of verhuurder

Als ondernemer huurt of verhuurt u wellicht een of meerdere panden, Wij adviseren en procederen eveneens in geschillen waar het huurrecht speelt. Denkt u aan zaken aangaande de hoogte van de huurprijs, gebreken aan een pand, een mogelijke ontbinding of ontruimingsprocedure en allerlei andere geschillen tussen huurder en verhuurder.

De ondernemer en de overheid

Ook in bezwaar- en beroepsprocedures staan onze juristen u bij. Denk aan kwesties inzake een afgewezen vergunning, het verzoek om een voorlopige voorziening, overheidsaansprakelijkheid en planschadevergoeding.

De ondernemer en personeel

Als ondernemer krijgt u veelal te maken met personele kwesties gerelateerd aan het arbeidsrecht. Wij doen voor u ontslagzaken, pro-forma ontbindingen, en adviseren u aangaande arbeidsvoorwaarden en werkgeversaansprakelijkheid.

Vrijblijvend contact

Stuur uw probleem of vraag begeleid met enige relevante documentatie aan ons in. Wij bekijken vrijblijvend uw dossier en laten u weten of wij iets voor u kunnen betekenen.