Uit de praktijk gegrepen

Een aantal gevallen die uit de praktijk zijn gegrepen.

Het kleine onrecht

Soms acht een cliënt het noodzakelijk om zijn of haar principes te volgen, ook al is het financieel belang niet al te groot. Een niet nader te noemen online elektronica webshop verkoopt via internet producten aan de argeloze consument, maar blijkt het niet al te nauw te nemen met haar verplichtingen als verkoper. Onze cliënte bestelt in vol vertrouwen een koffiezatapparaat als cadeau. Vervolgens blijkt het apparaat niet leverbaar binnen de termijn zoals op de website is vermeld en ontvangt zij het cadeau later dan de verjaardag waarvoor het bedoeld is. Cliënte beroept zich op de wettelijke herroepingstermijn nu het product op internet is gekocht en stuurt het apparaat terug. De verkoper wil van geen wijken weten en weigert het apparaat aan de deur, noch wordt de koopsom terugbetaald.

Omdat redelijk overleg met de verkopende partij zinloos blijkt te zijn wordt door ons de verkoper gedagvaard. De verkoper voert verweer maar erkent in de procedure dat een en ander anders had kunnen lopen en dat het apparaat teruggenomen had moeten worden. De rechter oordeelt dat in dit geval berouw na de zonde kwam en wijst de vordering van onze cliënte volledig toe. De verkoper dient de koopsom en de gemaakte proceskosten te vergoeden en doet dit uiteindelijk – met enige tegenzin – ook.

De ondeugende makelaar

Cliënt heeft een woning gehuurd en daarbij aan de makelaar bemiddelingskosten betaald. Na intrek in de woning te hebben genomen rijst bij cliënt de vraag of de door hem betaalde bemiddelingskosten wel terecht zijn betaald. Cliënt overlegt ons zijn dossier waaruit in eerste instantie blijkt dat mogelijk sprake is van een onredelijk voordeel voor de makelaar. Onverwijld wordt de makelaar aangeschreven. De makelaar realiseert zich vervolgens dat hij deskundige bijstand nodig heeft en schakelt een advocaat in. De advocaat betwiste vervolgens dat de bemiddelingskosten onterecht zouden zijn betaald. Zo zou er wel degelijk zijn bemiddeld voor onze cliënt en derhalve was de vergoeding terecht verschuldigd.

Op verzoek van ons doet cliënt tevens navraag bij zijn verhuurder of ook deze aan de makelaar een bemiddelingsvergoeding heeft betaald. Dit treft doel, de makelaar heeft twee heren gediend waarop de Wet een duidelijk antwoord heeft. Een tweede inhoudelijke brief richting de advocaat van de makelaar daaromtrent weekt dan ook een geheel andere reactie los, de vordering wordt erkend en de bemiddelingskosten zullen worden terugbetaald zodat een procedure kan worden voorkomen. Laat onverlet dat deze praktijken schering en inslag zijn in makelaarsland.