Verkeersboetes

Onterecht bekeurd? Dien nu online uw beroep in!

Er worden jaarlijks miljoenen verkeersboetes uitgeschreven. Deze zijn niet altijd terecht, zelfs als u denkt dat u de overtreding begaan heeft kan het toch zo zijn dat de controle niet juist is uitgevoerd. Een succesvol beroep bij de Officier van Justitie, de kantonrechter, of het gerechtshof te Leeuwarden is vooraf moeilijk te voorspellen, daarvoor dient uw dossier immers grondig bekeken te worden. Desalniettemin is de kans niet zonder meer gering dat op grond van feiten en omstandigheden de bekeuring alsnog in de prullenbak eindigt. Insturen heeft dus altijd zin. Onterecht bekeurd? Teken beroep aan!
U kiest voor ons omdat wij werken met juristen met een grondige kennis van het verkeersstrafrecht.

Kosteloze beoordeling van uw boete

De beoordeling van alle typen verkeersboetes is kosteloos. In beginsel nemen wij elke verkeersboete in behandeling, ongeacht de hoogte van het bedrag. Antwoorden op enkele veelgestelde vragen << vindt u hier >>.

Gehele traject M-boete kosteloos

Het instellen van beroep tegen een Mulder / M-boete is eveneens per saldo kosteloos. Wij treden op als uw gemachtigde, de kosten die wij maken voor het aanvechten van een boete worden verrekend met een vergoeding die door de overheid wordt betaald (no cure, no pay).

Inzenden van stukken

Controleer eerst of uw boete geen aanmaning is én of de beroepstermijn nog niet verstreken is.

U kunt gebruik maken van het online formulier hier rechts –>>, maar insturen kan ook anders. Stuur een kopie van de boete én een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).
De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Indien de boete op naam van een bedrijf staat, stuur dan ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Omschrijf tevens duidelijk waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd.

Voor een gedetailleerd stappenplan klik rechts op de boete die bij u van toepassing is. –>>

Boete vooraf betalen of niet?

Het is aan te bevelen om een Mulder beschikking / (M-boete) direct te betalen, ook indien beroep wordt ingesteld. Dit geldt ook voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Door niet betalen kunnen er problemen ontstaan tijdens de beroepsprocedure. Het kan bijvoorbeeld leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de kantonrechter indien de betaling niet of niet tijdig door het CJIB is verwerkt. Dit ligt anders bij de strafbeschikking en het transactievoorstel, indien u hier betaalt is het niet meer mogelijk om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Voor een gedetailleerd stappenplan klik rechts op de boete die bij u van toepassing is. –>>

Deel deze informatie met je vrienden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • Email
  • flitser


    Gedetailleerde stappenplannen