Boetes: veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U heeft vragen? Wij hebben voor u antwoorden. Klik op een van de onderstaande vragen.

Voor welke boetes kan ik Salus Juristen inschakelen?

Wij stellen zonder meer beroep in tegen M (Mulder) boetes, en maken bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Bij een transactievoorstel, strafbeschikking of kennisgeving is een ander stappenplan van toepassing.

Waarom nemen jullie geen aanmaning in behandeling?

Tegen een aanmaning kunnen geen rechtsmiddelen meer worden aangewend, de beroeps- of bezwaartermijn is verstreken en dat betekent in de regel dat de beslissing onherroepelijk is geworden. Wij kunnen dan ook niets meer voor u betekenen. Een uitzondering betreft het geval dat u van het CJIB nooit de oorspronkelijke beschikking heeft ontvangen, uitsluitend een eerste aanmaning. In de regel wil het CJIB dit nog wel eens op verzoek corrigeren en een nieuwe beschikking toezenden, met daarbij een nieuwe beroepstermijn.

De dienstverlening bij het instellen van beroep tegen een M-boete is per saldo kosteloos, hoe is dat mogelijk?

Iedereen die een M-beschikking van het CJIB heeft ontvangen kan in beroep gaan tegen deze boete. Echter, op grond van de wet kunt u er voor kiezen om dit uit handen te geven aan een jurist. Wanneer het beroep gegrond wordt verklaard, is de overheid verplicht voor het inschakelen van een juridisch deskundige een kostenvergoeding toe te kennen. Door de werkwijze van Salus Juristen dekt deze vergoeding onze kosten. Wijst men het beroep af, dan nemen wij de gemaakte kosten volledig voor onze rekening. U betaalt per saldo dus niets.

Ons ‘no cure no pay’ principe geldt voor alle werkzaamheden die voortvloeien uit de boete, waaronder het opvragen van informatie. Dienen wij binnen die trajecten extra werkzaamheden te verrichten – zoals het maken van bezwaar omdat niet alle gegevens zijn verstrekt – dan worden ook hier de gemaakte kosten verrekend met een kostenvergoeding van de overheid.

Waarom zou ik het beroep uitbesteden aan Salus Juristen en het niet zelf doen?

Wij zijn uitermate deskundig in verkeersstrafrecht, bestuursrecht, alsook de wet Mulder. Het resultaat is een duidelijk en deskundig beroepschrift waardoor de slagingskans enorm toeneemt, en dit terwijl het u per saldo niets kost.

Wat gebeurt er als de uitkomst van een beroep- of bezwaarschrift tegen een Mulder- of parkeerboete negatief is?

Indien de betreffende instantie niet tegemoet komt aan de bezwaren, overleggen wij met u over het al dan niet in (hoger) beroep gaan bij de rechtbank tegen deze uitspraak. Ook dit hoger beroep bij de (kanton of bestuurs)rechter of het Hof is voor u per saldo kosteloos waar het onze werkzaamheden betreft. Voor het instellen van beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting (dus niet bij een Mulder boete) bent u echter wel aan de Rechtbank kosten griffierecht verschuldigd. Wanneer wij van de rechter gelijk krijgen, betaalt de gemeente dit bedrag aan u terug.

Ik heb de bezwaar- of beroepsprocedure tot heden zelf gevoerd. Men is niet tegemoet gekomen aan mijn bezwaar. Kan ik Salus Juristen inschakelen voor enkel de beroepsprocedure?

Ja, ook de beroepsprocedure bij een M-boete bij de kantonrechter of het Gerechtshof te Leeuwarden kunt u kosteloos laten verzorgen door ons. Voor het beroep bij de rechtbank inzake een naheffingsaanslag parkeerbelasting zijn er wel kosten griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Waarom moet ik nogmaals een kopie van de boete nasturen?

Het komt soms voor dat gegevens niet volledig of verkeerd worden aangeleverd. Derhalve is een dubbele controle belangrijk zodat wij met de juiste gegevens kunnen werken en fouten of onnodige vertragingen worden voorkomen.

Waarom hebben jullie een ondertekende machtiging nodig?

In feite is enkel een ondertekende machtiging rechtsgeldig. Daarbij komt dat wij in de regel vaak worden gevraagd om een getekende machtiging te overleggen, ook in het kader van de beroepsprocedure. Wij moeten immers kunnen aantonen dat wij namens u het beroep mogen instellen en het woord voeren. Stuurt u ons geen machtiging dan kan dit desastreus zijn voor het verloop van de procedure, het ingestelde beroep kan dan immers niet ontvankelijk worden verklaard waarmee uw verdere kansen dan ook verkeken zijn.

Is het ook mogelijk om een voorbeeldbrief van een beroepschrift of een bezwaarschrift tegen de boete en/of de administratiekosten van het CJIB te ontvangen?

Aangezien wij voor u op basis van zeer gunstige voorwaarden beroep instellen tegen een boete is het niet nodig om een voorbeeldbrief beschikbaar te stellen. Het gehele traject bij een M (Mulder) boete is immers per saldo volledig kosteloos.


Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.