Kennisgeving

Kennisgeving

Een kennisgeving is een aankondiging dat u voor de rechter dient te verschijnen. Wij kunnen voor u beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft, alsook verweer voor u voeren. Niet eens met de kennisgeving?

1 | De kennisgeving

Is er sprake van een kennisgeving?

Controleer eerst of u daadwerkelijk te maken heeft met een kennisgeving, te herkennen rechtsboven op de brief van het CJIB.

Voorkomen vervolging niet mogelijk

Als u het niet eens bent met het feit dat u vervolgd wordt zult u desalniettemin de dagvaarding moeten afwachten. Het is niet mogelijk om vervolging af te kopen door het betalen van een boete. In de regel volgt een kennisgeving enkel indien sprake is van een toch wel ernstige gedraging.

2 | Documenten

Wat u ons moet toesturen

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van de kennisgeving.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de boete, inclusief eventuele relevante foto’s.

Het heeft de voorkeur dat u gebruik maakt van ons online formulier, of stuur een kopie van de beschikking en een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).

Bedrijfs- of leaseauto?

De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Is sprake van een bedrijf dan dient een daartoe bevoegd persoon te tekenen, stuur in een dergelijk geval ons tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Uw verhaal

Wij kunnen overigens niet genoeg benadrukken dat het uitermate belangrijk is om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

3 | De beoordeling

Is er kans op succes?

Wij vragen namens u de noodzakelijke stukken op bij de relevante instanties. Na beoordeling van deze stukken en alle feiten en omstandigheden krijgt u van ons een oordeel over de vraag of er mogelijkheden zijn voor een kansrijk verweer bij de rechter.

4 | De dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen?

Mocht u inmiddels een dagvaarding hebben ontvangen, stuur dan een kopie van de dagvaarding naar ons, dit kan per e-mail verkeersboetes@salusjuristen.nl of op andere wijze.

U ontvangt andere correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw boete, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard per e-mail of op andere wijze.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.