De Mulder Beschikking

Beroep instellen tegen een Mulder beschikking?

Indien u wenst dat wij voor u beroep instellen tegen een M (Mulder) boete van het CJIB, volg dan het onderstaande schema of maak gebruik van het formulier op deze pagina.

1 | De beroepstermijn en het betalen

Kan er nog beroep worden ingesteld?

Controleer eerst of u daadwerkelijk te maken heeft met een “M” ofwel Mulder boete, te herkennen aan de “M” rechtsboven op de CJIB brief.

Voordat u ons stukken toestuurt is het belangrijk dat u bovenal controleert of de beroepstermijn niet is verstreken. Beroep is immers enkel mogelijk indien de beroepstermijn nog niet verlopen is. De termijn staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen van het CJIB.

Reeds een aanmaning gehad?

Indien u reeds een aanmaning heeft ontvangen is de beroepstermijn naar alle waarschijnlijkheid reeds verstreken. Heeft u de oorspronkelijke boete echter nooit ontvangen? Neem dan eerst contact op met het CJIB. In de regel wil men vaak dit wel vaak herstellen en krijgt u een nieuwe beroepstermijn.

De boete betalen, of toch niet?

Ondanks het instellen van beroep adviseren wij altijd om de boete te betalen aan het CJIB. Dit heeft de voorkeur omdat, indien bijvoorbeeld beroep bij de kantonrechter noodzakelijk is, het boetebedrag voorafgaande dient te worden betaald als zekerheid. Betaalt u niet, dan is een beroep bij de kantonrechter niet ontvankelijk. Kortom, betalen vooraf voorkomt complicaties.

2 | Documenten

Wat u ons moet toesturen

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van de beschikking.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de boete, inclusief eventuele relevante foto’s.

Het heeft de voorkeur dat u gebruik maakt van ons online formulier, of stuur een kopie van de beschikking en een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).

Bedrijfs- of leaseauto?

De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Is sprake van een bedrijf dan dient een daartoe bevoegd persoon te tekenen, stuur in een dergelijk geval ons tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Uw verhaal

Wij kunnen overigens niet genoeg benadrukken dat het uitermate belangrijk is om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

3 | Het beroep

Het aantekenen van beroep

Wij tekenen namens u beroep aan, waarbij wij voorts ook de noodzakelijke stukken zullen opvragen bij de relevante instanties. Na beoordeling van deze stukken schrijven wij voor u een inhoudelijk beroepschrift en sturen dit in naar de officier van justitie. Blijkt echter uit de stukken dat de boete terecht is opgelegd, dan wordt het beroep ingetrokken.

Hoe lang duurt het beroep?

Een beslissing van de officier op het beroepschrift zal enige tijd op zich laten wachten, termijnen van meer dan 16 weken zijn niet ongebruikelijk gezien de hoeveelheid beroepsschriften die het openbaar ministerie krijgt te verwerken. Het kan dan ook even duren voordat u iets wat van ons verneemt. Mocht u desondanks een vraag hebben, stel deze dan gerust – bij voorkeur – per e-mail.

4 | Nadere stukken

U ontvangt correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw boete, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard per e-mail of op andere wijze.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.