Naheffing Parkeerbelasting

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Het betreft hier een parkeerbon die door de gemeente is uitgeschreven. Niet eens met de Naheffingsaanslag parkeerbelasting? Volg dan onderstaand stappenplan.

1 | De bezwaartermijn en het betalen

Kan er nog beroep worden ingesteld?

Controleer eerst of u daadwerkelijk te maken heeft met een naheffingsaanslag. In de regel treft u wel ergens op de brief de kwalificatie “duplicaat naheffingsaanslag” aan.
Overigens is van een naheffingsaanslag geen sprake indien de brief afkomstig is van het CJIB, in dat geval zal sprake zijn van een M(ulder) beschikking.

Voordat u ons stukken toestuurt is het belangrijk dat u bovenal controleert of de bezwaartermijn van zes weken niet is verstreken. Bezwaar is immers enkel mogelijk indien deze termijn nog niet verlopen is. De termijn staat vermeld in de aanslag die u heeft ontvangen, in beginsel rekent men vanaf de dag dat men de aanslag op uw auto heeft achtergelaten.

De parkeerboete betalen, of toch niet?

Ondanks het instellen van bezwaar schort dit in beginsel niet de betalingsverplichting op. Dit varieert overigens per gemeente en per instantie belast met het bezwaar. In beginsel moet u er rekening mee houden dat de boete vooraf moet worden betaald, de gevolgen zijn anders verhogingen en andere kosten die u voor de kiezen krijgt.

2 | Documenten

Wat u ons moet toesturen

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van de naheffingsaanslag.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de boete, inclusief eventuele relevante foto’s.

Het heeft de voorkeur dat u gebruik maakt van ons online formulier, of stuur een kopie van de beschikking en een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).

Bedrijfs- of leaseauto?

De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Is sprake van een bedrijf dan dient een daartoe bevoegd persoon te tekenen, stuur in een dergelijk geval ons tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Uw verhaal

Wij kunnen overigens niet genoeg benadrukken dat het uitermate belangrijk is om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

3 | Het bezwaar

Het aantekenen van bezwaar

Wij tekenen namens u bezwaar aan, waarbij wij voorts ook de noodzakelijke stukken zullen opvragen bij de relevante instanties. Na beoordeling van deze stukken schrijven wij voor u een inhoudelijk bezwaarschrift en sturen dit in naar de betrokken instantie. Blijkt echter uit de stukken dat de aanslag terecht is opgelegd, dan wordt het bezwaar ingetrokken.

Hoe lang duurt de bezwaarprocedure?

Een beslissing op het bezwaarschrift zal in de regel meerdere weken in beslag nemen. Het kan dan ook even duren voordat u iets wat van ons verneemt. Mocht u desondanks een vraag hebben, stel deze dan gerust – bij voorkeur – per e-mail.

4 | Nadere stukken

U ontvangt correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw boete, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard per e-mail of op andere wijze.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.