Strafbeschikking

De strafbeschikking

Een strafbeschikking houdt in dat het Openbaar Ministerie zelf een straf
kan opleggen. Bij de strafbeschikking vervolgt en bestraft het OM dus zelfstandig. Niet eens met de strafbeschikking?

1 | Instellen van verzet

Is er sprake van een strafbeschikking?

Controleer eerst of u daadwerkelijk te maken heeft met een strafbeschikking, te herkennen rechtsboven op de brief van het CJIB.

Het instellen van verzet

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking moet u zelf in eerste instantie verzet instellen. De wijze waarop staat op de achterzijde van de brief van het CJIB beschreven. U hoeft het verzet overigens maar summier te motiveren, door bijvoorbeeld uitsluitend aan te geven dat u het niet eens bent met de strafbeschikking en dat u de boete nog onderzoekt. Bij gebreke van overige gegevens is het niet verstandig om uw verweer immers al zo vroeg prijs te geven. Als u geen verzet instelt wordt de beschikking onherroepelijk.

2 | Documenten

Wat u ons moet toesturen

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van de strafbeschikking.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de boete, inclusief eventuele relevante foto’s.

Het heeft de voorkeur dat u gebruik maakt van ons online formulier, of stuur een kopie van de beschikking en een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).

Bedrijfs- of leaseauto?

De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Is sprake van een bedrijf dan dient een daartoe bevoegd persoon te tekenen, stuur in een dergelijk geval ons tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Uw verhaal

Wij kunnen overigens niet genoeg benadrukken dat het uitermate belangrijk is om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

3 | De beoordeling

Is er kans op succes?

Wij vragen namens u de noodzakelijke stukken op bij de relevante instanties. Na beoordeling van deze stukken en alle feiten en omstandigheden krijgt u van ons een oordeel over de vraag of er mogelijkheden zijn voor een kansrijk verweer bij de rechter.

4 | De dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen?

Mocht u een dagvaarding hebben ontvangen omdat u de strafbeschikking niet betaald heeft, stuur dan een kopie van de dagvaarding naar ons, dit kan per e-mail verkeersboetes@salusjuristen.nl of op andere wijze.

U ontvangt andere correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw boete, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard per e-mail of op andere wijze.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.