Transactievoorstel

Het transactievoorstel

Een transactievoorstel is een schikkingsvoorstel om vervolging te voorkomen. Niet eens met het transactievoorstel? Volg dan het onderstaande stappenplan.

1 | Het transactievoorstel

Wanneer is er sprake van een transactievoorstel?

Controleer eerst of u daadwerkelijk te maken heeft met een transactievoorstel, dit is herkenbaar aan de “T” rechtsboven op de brief van het CJIB.

De boete betalen, of toch niet?

Indien u het voorstel van de officier betaalt is daarmee de zaak afgedaan, u kunt er niet meer op terugkomen. De kwestie voorleggen aan de rechter is dan niet meer mogelijk. Op dit punt dient u dan ook de beslissing te nemen, waarbij u ofwel de boete accepteert en betaalt, dan wel ons kosteloos de boete laat beoordelen.

2 | Documenten

Wat u ons moet toesturen

U dient het volgende altijd (tijdig) aan te leveren:

  • Een kopie van het transactievoorstel.
  • Een machtiging die u hier kunt downloaden.
  • Uw eigen toelichting op de boete, inclusief eventuele relevante foto’s.

Het heeft de voorkeur dat u gebruik maakt van ons online formulier, of stuur een kopie van de beschikking en een << in te vullen formulier en machtiging >> per e-mail naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per fax (024 7009 775) of per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen).

Bedrijfs- of leaseauto?

De machtiging dient te worden ondertekend door diegene aan wie de bekeuring is gericht. Is sprake van een bedrijf dan dient een daartoe bevoegd persoon te tekenen, stuur in een dergelijk geval ons tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

Uw verhaal

Wij kunnen overigens niet genoeg benadrukken dat het uitermate belangrijk is om uw eigen opmerkingen omtrent de overtreding mee te sturen, dus waarom u meent dat de boete ten onrechte is opgelegd. Vermeld daarbij alle volgens u relevante feiten en omstandigheden.

3 | De beoordeling

Is er kans op succes?

Wij vragen namens u de noodzakelijke stukken op bij de relevante instanties. Na beoordeling van deze stukken en alle feiten en omstandigheden krijgt u van ons een oordeel over de vraag of er mogelijkheden zijn voor een kansrijk verweer bij de rechter.

4 | De dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen?

Mocht u een dagvaarding hebben ontvangen omdat u het transactievoorstel niet betaald heeft, stuur dan een kopie van de dagvaarding naar ons, dit kan per e-mail verkeersboetes@salusjuristen.nl of op andere wijze.

U ontvangt andere correspondentie

Mocht u vervolgens nog correspondentie ontvangen van het CVOM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, politie of gemeente met betrekking tot uw boete, stuur dan altijd een kopie van deze stukken naar ons op. Dit kan uiteraard per e-mail of op andere wijze.

Overige opmerkingen

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.