Uw opdracht is ontvangen

Wij hebben uw opdracht voor het beoordelen van uw verkeersboete in goede orde ontvangen en zullen deze met de grootste zorg in behandeling nemen.


Machtiging downloaden

Let op! Opdracht volledig?

Indien u nog geen kopie van de (CJIB) beschikking en/of de vereiste machtiging heeft meegestuurd, doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk. (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen | Fax 024 7009 775 | verkeersboetes@salusjuristen.nl) Download –>>
Nadat wij van de verschillende instanties de benodigde gegevens hebben ontvangen, hoort u van ons of een beroep kansrijk is.
Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Indien het dossier daartoe aanleiding geeft zal een van onze medewerkers contact met u opnemen per e-mail of telefoon.


Vragen?

Indien u nog vragen heeft over uw opdracht en de verdere verwerking, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met ons centrale nummer 024 7009 772.
De voorkeur heeft echter dat u uw vraag per email stelt.
Indien u nog bijlagen wenst toe te sturen kunt u dit per e-mail doen naar verkeersboetes@salusjuristen.nl, per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen) of per fax op 024 7009 775.

U ontvangt tussentijds correspondentie van het CVOM, CJIB, politie of gemeente?

Mocht u in de tussentijd correspondentie ontvangen van het CVOM, CJIB, politie of gemeente m.b.t. uw boete, stuur altijd een kopie van deze stukken naar ons, dit kan per e-mail verkeersboetes@salusjuristen.nl, per post (Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen) of per fax op 024 7009 775.


Zie ook voor meer informatie onze stappenplannen: